Bli medlem i Lärlingsfrämjandet

Alla som vill främja yrkesutbildningar i företagsnära former för både ungdomar och vuxna är välkomna som aktiva eller passiva medlemmar. Passivt medlemskap är gratis och medlemmarna får ett nyhetsbrev minst två ggr per år.

Skolor med gymnasiala lärlingar och utbildare med vuxlärlingar kan vara aktiva medlemmar. Aktivt medlemskap kostar f n 3 900 kronor per år (exkl moms) och ger;

  • gratis tillträde (exkl kost och logi) för valfritt antal medarbetare till en årlig två dagars-konferens med föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte
  • möjligheter att skapa, delta i och/eller följa utvecklingsprojekt i nätverk (lösenord krävs)
  • möjligheter att presentera skolan/utbildaren på www.larlingsplatsen.se, en digital platsbank som ska locka fler unga till lärlingsutbildning och arbetsgivarnas att erbjuda lärlingsplatser.

OBS! Om anmälan inte bekräftas via e-post och med positiv respons här på sida har ett fel uppstått. Kontakta då Lärlingsfrämjandets webbansvarig, tack!

Passiv medlem                  

Utbildningsanordnarens program , , , , , , , , , , , , ,