Kontakt

Lärlingsfrämjandet leds av en styrgrupp, sammansatt av:

Bo Sillén, Stiftelsen Företagsam, styrgruppens ordförande

Bonny Wernersson, rektor, Kungsbacka

Cecilia Tellström, lärlingskoordinator, Örnsköldviks gymnasium

Staffan Hallström, f d förvaltningschef, Kungsbacka

Stefan Einarsson, gymnasiechef, Uddevalla

Medlemskap och webbansvarig:
Conny Holm, 0522-69 69 44

Fakturafrågor och redovisning:
Cornelia Krewer, ekonom, 0522-696854

Aktuella utvecklingsprojekt:
Bo Sillén, styrgruppens ordförande, 070-812 39 60

Övergripande frågor och konferenser:
Stefan Einarsson, projektledare, 0522-696853