Kontakt

Lärlingsfrämjandet leds av en styrelse med följande ledamöter:

Bo Sillén, Stiftelsen Företagsam, ordförande

Björn Wärnberg, rektor

Cecilia Tellström, lärlingskoordinator, Örnsköldsviks gymnasium

Stefan Einarsson, gymnasiechef i Uddevalla

Postadress:

Stiftelsen Lärlingsfrämjandet
Box 24283
104 51 Stockholm

Mail:

info@foretagsam.se

Telefon:

070-812 39 60 (Bo Sillén)

Webbplatser:

www.larlingsframjandet.se
www.larlingsplatsen.se
www.blilarling.se

Stiftelsens org nr:

802481-9180