Om oss

Att ”gå som lärling” passar många handlingsinriktade ungdomar som motiveras, växer och tar ansvar när de möter verkliga utmaningar tillsammans med vuxna utanför hem och skola. Utbildningsformen är också, inom många yrkesområden, en väg till tidig självförsörjning.

Lärlingsfrämjandet ska verka för att fler unga får upp ögonen för möjligheterna med yrkesutbildning och för att fler skolor tar upp denna lärlingsutbildning för både unga och vuxna.

Lärlingsfrämjandet övertar den verksamhet som under flera år drivits av skolnätverket Lärlingskompassen som bildats av Uddevalla kommun och Stiftelsen Företagsam.

Medlemskap i Lärlingsfrämjandet är gratis och öppet för alla gymnasieskolor, vuxenutbildningar, företag och arbetsplatser som vill främja lärlingsutbildning. Medlemmarna får ett nyhetsbrev.

Larlingsplatsen.se är en digital platsbank som Lärlingsfrämjandet driver i samarbete med Göteborgsregionen för att öka ungas intresse för yrkesutbildning och för att bredda arbetslivets rekryteringsbas.