Lärlingsplatsen.se


Lärlingsutbildningarna har vind i seglen och nu öppnas en digital platsbank som ytterligare ska bredda marknaden. Via larlingsplatsen.se ska fler ungdomar hitta skolor i deras närområde som erbjuder lärlingsutbildning inom olika gymnasieprogram och fler arbetsgivare se fördelarna i att ställa upp med lärlingsplatser, inte minst som ett led i den egna kompetensförsörjningen.

Den nya digitala platsbanken har byggts upp av Kungsbacka och Uddevalla kommuner i samarbete med GR, Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Initiativet togs av skolnätverket Lärlingskompassen 2018 och Svenska ESF-rådet har bidragit med anslag. Lärlingsplatsen öppnas i mars 2020 och ska nu utvecklas i samverkan med Västsvenska Handelskammaren som står bakom satsningen Svensk Gymnasielärling. Lärlingsplatsen planeras vara fullt utbyggd våren 2021 med såväl gymnasieskolor och vuxenutbildare i alla delar av landet.

För ytterligare information, ta kontakt med projektledarna;

Janolov Simmons - 0522-69 75 46 eller janolov.simmons@uddevalla.se

Tony Jivéus - 0300-83 52 06 eller tony.jivéus@kungsbacka.se